Frans

Bart van Drunen

Fractievoorzitter

Buiten de eerste 24 uur ben ik de rest van mijn leven inwoner van Loon op Zand. Ik ben 28 jaar en sinds 2008 actief voor de partij. Eerst als burgercommissielid, maar sinds 2010 in de gemeenteraad. Ik zie het raadswerk als een verlenging van mijn vrijwilligerswerk en kan zo de zaken die in het Loonse verenigingsleven aan het licht komen, snel vertalen naar de raadzaal. Ik probeer veel aanwezig te zijn in het dorp en daardoor benaderbaar te zijn voor een ieder, ook op social media. In de spaarzame uurtjes die overblijven na het raadswerk ben ik fulltime docent op de Cobbenhagenmavo in Tilburg, waar ik de leerlingen via de vakken maatschappijleer en aardrijkskunde probeer zich een beeld van de wereld te laten vormen en hen in staat te stellen zich hier een oordeel over te laten vellen. Mooi en dankbaar werk! Verder ben ik in mijn vrije tijd voorzitter van stichting 'de Loonse Dorps Kwis', zit ik in de activiteitencommissie van jongerencentrum 'De Kuip' en help ik mee bij 'Jeugd Vakantie Werk' en de 'Kraok'. Ik voel me hier thuis en hoop nog lang onderdeel te kunnen zijn van dit mooie dorp en van betekenis te kunnen zijn in het gemeentebestuur om zo het dorp en de gemeente een stukje beter en mooier te maken.

Frans

Jan Brekelmans

Raadslid

Ik ben in Kaatsheuvel geboren. Sinds 2002 woonachtig in het dorp Loon op Zand. Ben getrouwd en vader van drie kinderen die inmiddels uit huis zijn, maar allen woonachtig in het dorp. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Friesland/Campina als Area Manager en geef leiding aan 13 medewerkers Sinds 2002 zet ik mij in als raadslid van “Voor Loon”. Ik ben vanaf 2008 fractievoorzitter. Mijn motivatie om mij als raadslid “Voor Loon” voor Loon op Zand in te zetten is heel eenvoudig. Ik heb bewust gekozen voor deze kern van onze gemeente en wil alles in het werk stellen om het al fraaie dorp, nog fraaier te maken. Ook is het goed om de wensen die leven in het dorp voor elkaar te krijgen Samen met mijn collega raadsleden van “Voor Loon” zijn wij aanspreekbaar voor alle inwoners van onze gemeente.

Frans

Wil Ligtenberg

Wethouder Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs

Geboren en getogen in het kerkdorp Loon op Zand voel ik me al van jongs af aan betrokken en medeverantwoordelijk voor de lokale gemeenschap. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij het jeugd- en jongerenwerk en heb gewerkt in het voortgezet onderwijs. Daar heb ik ook mijn motivatie vandaan om mij politiek in te zetten binnen het sociale domein en onderwijs. Eerst als raadslid en later ook als wethouder. Als je werkt met mensen is het erg belangrijk om goed te luisteren om er zo achter te komen wat belangrijk gevonden wordt en wat nodig is om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Vanuit deze insteek doe ik mijn werk als wethouder. Het is prettig te horen dat betrokken mensen deze houding herkennen en de opgedane ervaring en kennis op waarde schatten. Het sociale domein is in Loon op Zand goed op orde. Dat vormt een goede basis voor de verdere doorontwikkeling van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de jeugdhulp en de participatiewet. Daar ben ik op dit moment - samen met inwoners en organisaties - druk mee bezig. Het is fijn dat te kunnen doen vanuit de solide basis van 'Voor Loon'.


Frans

Els Coolegem - Jacobs

Raadslid

Sinds 1973 woonachtig in Loon op Zand. Getrouwd en moeder van twee volwassen zonen. Trotse oma van vijf kleinkinderen. Sinds ik hier woon heb ik diverse bestuursfuncties vervuld in het rijke verenigingsleven van Loon op Zand. Al 40 jaar verbonden aan de redactie van het blad Rond de Toren. Van 1990 tot 2008 raadslid geweest. In 2014 kon ik het toch weer niet laten om me kandidaat te stellen. Gemeentelijke politiek bleek voor mij een virus waar ik niet vanaf kan komen. Met plezier werk ik als raadslid voor onze Loonse burger. Ben graag de vraagbaak voor mensen uit Loon opZand. Deze ombudsfunctie past mij als gegoten!

Frans

Joan van Oorschot

Voorzitter

Sedert 1988 woon ik met mijn vrouw Carla in Loon op Zand. Onze drie kinderen zijn hier fijn opgegroeid. Het is een mooi dorp waar het prettig wonen is. Ik vind het belangrijk dat zo blijft. Ik ben lid van Bestuur van VOORLOON omdat deze partij zich inzet voor sterke verenigingen, actief jongerenwerk, voldoende woningen, voldoende winkelaanbod, mooie uitstraling en een harmonie met de natuurlijke omgeving.

Frans

Frans Kruitwagen

Penningmeester

Werkzaam geweest als zelfstandig textiel-agent in de Benelux. Sinds twee jaar met pensioen. Vrijwilligerswerk Heemkundekring en ziekenbezoek. Hobby's tuinieren en modelspoor.


Krista Lommer

Krista Lommers

Secretaris

Kikki

Kikki van Eindhoven

Bestuurslid

Guus

Guus van Es

Bestuurslid