Welkom op de website van

Voor Loon

Meer weten over voor loon?

Bekijk ons

programma

Laatste Nieuws

Bekijk ons laatste nieuws via Facebook!


Instagram

Voor meer foto's bekijk onze Instagram!

Vanochtend ging fractievoorzitter Jan Brekelmans 'efkes buurte' in Het Klavier om terug te blikken op de raadsperiode. Trots zijn we op het Witte Kasteel, nu alle pijlen op De Wetering!

Niet te missen!


Belangrijkste punten

Dorpshuis

Al jaren is De Wetering het ‘dorpshuis wat maar geen dorpshuis wilde worden’. Een enthousiaste groep inwoners is daarom onder de noemer ‘Wetering Plan Groep’ aan de slag gegaan met een nieuw profiel voor het dorpshuis. Door samen met inwoners op zoek te gaan naar een juiste invulling wordt ‘De Wetering’ weer een echt dorpshuis waar eenieder zich thuis voelt. ‘VOOR LOON’ draagt dit project een warm hart toe en vindt hier een forse investering op zijn plaats, net zoals dat is gebeurd bij het dorpshart in Kaatsheuvel.

Fiets/voetpad

Een fiets/voetpad van de Kloosterstraat naar Loonse Molenstraat. In 2014 gingen we de verkiezingen in met deze belofte en uiteindelijk zal dit pad in 2018 gereed zijn zodat onze inwoners en de toeristen over een veilige weg kunnen wandelen en fietsen, gescheiden van het autoverkeer. Een duidelijke verbetering voor ons dorp en de bereikbaarheid van de natuurgebieden!

Ontsluiting bedrijventerrein ‘De Hoogt’

Met de afsluiting van de Hoge Steenweg krijgt bedrijventerrein ‘De Hoogt’ inmiddels veel doorgaand verkeer te verwerken. De huidige wegen zijn daar niet op ingericht en dienen aangepast te worden om de veiligheid voor inwoners en ondernemers te vergroten. Er dient een betere balans te komen tussen ondernemers, autoverkeer, fietsers en wandelaars.

Zorg

Organiseer zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners. Lang voordat de regering besloot dat de gemeente verantwoordelijk werd voor de (langdurige) zorg voor jong en oud heeft de gemeente hier al op geanticipeerd en de zorg dichter bij huis ingericht. ‘VOOR LOON’ droeg hier aan bij met het initiëren van de dementieconsulent en de invoering van de ‘keukentafelgesprekken’. De komende jaren vergrijst de samenleving snel en zal de gemeente hier verder op moeten investeren om de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren, waarbij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met dichtbij huis georganiseerde zorg het uitgangspunt moet zijn.