Wie zijn wij

Als je vroeger in het bestuur van een vereniging zat was je bijna automatisch lid van Loon op Zands Belang. Een sociaal culturele instelling die ook een wethouder en raadsleden leverde in de raad. In de jaren tachtig kwam door nieuwe wet- en regelgeving een einde aan deze constructie en ging Loons Belang verder onder de naam Politieke Vereniging Lijst Loon op Zand later VOORLOON. VOORLOON levert ook nu weer een wethouder in het college en in de raad hebben twee raadsleden zitting. Lijst Loon op Zand is een onafhankelijke politieke vereniging die haar ontstaan dankt aan het rijke verenigingsleven van het kerkdorp Loon op Zand.

Met welk doel bedrijven wij politiek?

Ons grootste doel is de leefbaarheid in de kleine kernen op peil te houden en zo mogelijk te vergroten. Denk daarbij aan voldoende winkelaanbod, bibliotheek, sportvoorzieningen, veiligheid en woningen voor alle leeftijdsgroepen voor de gemeente Loon op Zand en het kerkdorp Loon op Zand in het bijzonder.

Waarom duurt het soms zo lang?

  • Helaas is de weg om tot overeenstemming te komen (lees: meerderheid) soms lang.
  • Loonse wensen moeten vaak met meer of mindere inspanning bevochten worden.
  • Daarnaast is er wet- en regelgeving die aan tijden gebonden zijn.
  • Ook het aantal ambtelijke uren dat beschikbaar is (we zijn een kleine gemeente) maakt dat een aantal zaken niet zo snel verloopt als we allemaal zouden willen.

Hoe bedrijven wij politiek?

Wij nemen in de raad besluiten die we u altijd kunnen uitleggen. Wij varen niet met een stroom mee omdat we toch in de boot zitten. Op basis van argumenten nemen wij besluiten die wij ook regelmatig voor het voetlicht brengen tijdens de politieke cafés die we houden.

Ook informatieavonden over bepaalde thema’s vinden plaats. Denk aan de nieuwe wegenstructuur van Loon op Zand of het winkelaanbod. Ook het onderhoud van de Loonse en Drunense Duinen kwam aan bod.

Lijst Loon op Zand is niet gebonden aan welke landelijke groepering dan ook. Onze leden zijn mensen die zich betrokken voelen met het kerkdorp Loon op Zand en zijn politiek van allerlei pluimage.

Ons hart klopt voor Loon op Zand.

Nieuws uit Loon op Zand

Lees hier de algemene beschouwingen terug

Lees meer

Bent u ook zo geschrokken?

Wij wel.
Wie had dat kunnen denken dat we op de WMO-gelden 1,7 miljoen euro zouden overhouden.
We hebben een onderzoek laten...

Lees meer

Terugblik over de afgelopen raadsperiode 2014 – 2016. 

Door de coalitie die twee jaar geleden geformeerd werd door Gemeentebelangen, CDA en ‘Voor...

Lees meer

Lees hier de algemene beschouwingen terug

Bent u ook zo geschrokken?

Wij wel.
Wie had dat kunnen denken dat we op de WMO-gelden 1,7 miljoen...

Terugblik over de afgelopen raadsperiode 2014 – 2016. 

Door de coalitie die twee jaar geleden...

Contact us:

Joan van Oorschot
secretaris
Hydra 6
5175 WS Loon op Zand

T:0416 - 36 50 76
E:voorloon@gmail.com